nymize_ip': true });
Anruf

Obszary prawa

Prawo pracy

Kancelaria Kamiński reprezentuje na terenie całego kraju Państwa interesy prawne w zakresie indywidualnego prawa pracy oraz zbiorowego prawa pracy zarówno pozasądowo, jak i w sądzie.

Do głównych obszarów działalności należą:

 • usunięcie z akt osobowych nieuzasadnionych ostrzeżeń
 • powództwa o ochronę przed zwolnieniem
 • rekompensaty wakacyjne, działania na rzecz przyznawania certyfikatów i prostowania roszczeń
 • roszczenia z tytułu wynagrodzeń
 • ochrona macierzyństwa, zasiłek rodzicielski
 • powództwa z tytułu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, umów o pracę na czas określony i wypowiedzenia umów o pracę
 • wszystkie pytania i problemy dotyczące Corony

Prawo rodzinne

Do składników jej praktyki w zakresie prawa rodzinnego należą w szczególności:

 • rozwód sporny i polubowny
 • postępowanie w trybie ustawy o ochronie przed przemocą
 • opieka, prawo dostępu, prawo do określenia miejsca zamieszkania
 • alimenty na dzieci, alimenty w separacji, alimenty po ślubie
 • wyrównanie emerytalne
 • podział majątku gospodarstwa domowego
 • postępowanie w sprawie przydziału mieszkań

Dalsze przydatne informacje można znaleźć na stronie: www.scheidung.org

Pod adresem www.fachanwalt.de/magazin/familienrecht znajduje się obszerny magazyn internetowy poświęcony prawu rodzinnemu.

Oblicz koszty rozwodu online* zostaje w środku

* Kalkulator kosztów rozwodu z www.fachanwalt.dePrawo transportowe i spedycyjne

Każdy transport, czy to krajowy, czy transgraniczny, dotyka niemal niemożliwej do opanowania liczby regulacji prawnych z zakresu prawa cywilnego, publicznego, a także karnego. Do głównych obszarów praktyki należą:

 • ogólne niemieckie prawo przewozowe
 • transgraniczny transport drogowy
 • spedycja
 • transport towarów niebezpiecznych
 • prawo karne (obrona)
 • grzywny (obrona w sprawach o grzywny)